Elektroradovi u građevinarstvu

“Interfast” vrši nabavku, isporuku, ugradnju, povezivanje i puštanje pod napon kompletne elektroopreme i instalacija jake i slabe struje:

  • trafo stanice
  • razvodni ormani
  • napojni vodovi i vodovi za potrošače
  • agregati
  • uređaji za neprekidno napajanje
  • rasveta
  • viseći materijal i elektrogalanterija
  • instalacije strukturne kablovske mreže
  • RTV instalacije
  • telefonske instalacije
  • sistemi pametnih kuća
  • centralni sistemi nadzora i upravljanja
  • sistemi video nadzora
  • sistemi ozvučenja
  • protivprovalni sistemi
  • sistemi kontrole pristupa
  • protivpožarni sistemi
  • alarmni sistemi
  • klasični i video interfoni
  • sigurnosno osvetljenje
  • elektromotorni pogon
  • gromobranske instalacije
  • ostale komponente iz oblasti elektropotrošača

Naši inženjeri imaju licencu izvođača radova elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona i telekomunikacionih mreža i sistema, što između ostalog obuhvata izvođenje:

  • Električnih instalacija naizmeničnog napona do 1000 V i jednosmernog do 1500 V u objektima visokogradnje i niskogradnje
  • Osvetljenja u zatvorenim i otvorenim prostorima
  • Gromobranskih i instalacija od prenapona na svim objektima
  • Električnih instalacija upravljanja i elektromotornog pogona
  • Telekomunikacionih mreža i sistema
  • Instalacija za distribuciju RTV programa
  • Telefonskih i računarskih instalacija i mreža
  • Strukturnog kabliranja za stambene i poslovne objekte
  • Interfonskih i videointerfonskih sistema i video nadzora
  • Sistema detekcije gasa i dojave požara
  • Sistema za tehničko obezbeđenje objekata, evidenciju i kontrolu pristupa za stambene i poslovne objekte