Istorija

Važne godine u istoriji “Interfasta”:

1993.

Osnovana kompanija “Interfast”.

2007.

Povećavaju se svi kapaciteti firme zbog ugovaranja izvođenja elektro-radova na objektima naselja Belville u Beogradu.

2009.

Useljenje u poslovni prostor u Gospodara Vučića 245.

2010.

Novi magacinski i proizvodni objekat u Ovči.
Uvođenje Sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008.

2011.

Uvođenje Sistema upravljanja zaštitom životne sredine SRPS ISO 14001:2005 i Sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu SRPS OHSAS 18001:2008.

2014.

Internet prezentacija.

2017.

Zaposleno je na određeno i neodređeno vreme oko 30 kvalitenog i obrazovanog kadra elektro struke (KV, VKV, diplomirani inž. el. sa licencama IKS-a)

2018.

Otvoreno predstavništvo/ogranak u Republici Nemačkoj

2019.

Izgradnja nove upravne zgrade Interfast d.o.o., i izgradnja magacinskog i proizvodnog pogona