Projektovanje elektroinstalacija

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za elektroinstalacije jake i slabe struje obuhvata:

 • Izradu Glavnog projekta elektroinstalacija
 • Tehničku kontrolu i reviziju projektne dokumentacije
 • Projektantski nadzor nad izvođenjem objekata
 • Izradu Projekta izvedenog objekta

Naši inženjeri imaju licencu projektanata elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona i telekomunikacionih mreža i sistema, što između ostalog obuhvata izradu projekata:

 • Električnog razvoda i opreme niskog napona u objektima svih vrsta visokogradnje i niskogradnje
 • Električnih instalacija osvetljenja u zatvorenim i otvorenim prostorima
 • Instalacija za zaštitu od atmosferskog pražnjenja
 • Električnih instalacija na industrijskim objektima
 • Električnih instalacija nadzora i upravljanja elektromotornog pogona
 • Telekomunikacionih mreža i sistema
 • Niskonaponske nadzemne i kablovske mreže, postrojenja i delova transformatorskih stanica
 • Primarne i sekundarne kablovske mreže
 • Telefonskih i računarskih instalacija i mreža
 • Strukturnog kabliranja za stambene i poslovne objekte
 • Interfonskih i videointerfonskih sistema i video nadzora
 • Sistema za detekciju gasa i dojavu požara, tehničko obezbeđenje objekta, evidenciju i kontrolu pristupa
 • Upravljanja elektromotornim pogonima