O nama

Kompanija „Interfast“ d.o.o. osnovana je 1993. Godine sa osnovnom delatnošću projektovanja i izvođenja elektroradova u gradjevinarstvu. Tokom svog razvoja, kompanija je prosirila delatnost na projektovanje i izvođenje građevinskih radova kao i proizvodnju klema sa sopstvenim patentom i licencom.

KO SMO MI

Interfast d.o.o. je domaća firma, u zemlji prepoznata kao jedan od lidera u svojoj oblasti, koja na svom iskustvu i dostignućima, godinama gradi poverenje sa partnerima i klijentima. Građevinski sektor firme, iako mlad gradi svoje uspehe baš na tom iskustvu.

Zahvaljući tome, uspeli smo da svojim trudom, organizacijom i doslednošću, sprovedemo specifikaciju sistema menadžmenta kvalitetom prema zahtevima ISO 9001:2015, sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu ISO 14001:2015, sistema upravljanja zaštitom životne sredine OHASA 18001:2007, sistema menadžmenta bezbednošću informacijama ISO 27001:2013, sistema menadžmenta energijom ISO 50001:2011, a u procesu smo dobijanja sertifikata ISO 22301 – sistem upravljanja kontinuitetom poslovanja, kao i ISO 37001 – sistem menadžmenta za borbu protiv korupcije, kod sertifikacione kuće Alcumus ISOQAR Ltd, Manchester UK.

ČIME RASPOLAŽEMO

Finansijski kapacitet:

 • 2017, 2018 i 2019 – ostvaren poslovni prihod veći od 3.100.000.000,00 dinara

Poslovni kapacitet:

 • 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 – građevinski i elektroinstalaterski radovi na izgradnji, adaptaciji, sanaciji ili rekonstrukciji objekata
 • račun preduzeća nije bio u blokadi ni jedan dan

Objekti:

 • Interfast upravna zgrada – 2.000 m2
 • Interfast proizvodni pogon sa magacinskim prostorom – 1.600 m2
 • Interfast magacinski prostor – 1.600 m2

Kadrovski kapacitet:

 • Ukupan broj zaposlenih: 210
 • 50 visoko kvalifikovanih inženjera elektrotehnike (sa licencama 350, 352, 353, 450, 451 i 453, kao i licencama za sisteme tehničke zaštite LT1, LT2 i LT3), građevinskih inženjera (sa licencama 410 i 310) i inženjera arhitekture (sa licencama 300, 400 i 381)

Tehnički kapacitet:

 • hidraulična platforma za rad na visini do 16 m – 3 komada
 • hidraulična platforma za rad na visini do 12 m – 2 komada
 • kontejneri za smeštaj/ magacin/kancelarija – 12 kom + 1 dupli
 • dizel agregati Pramac 120 kW – 2 kom
 • dizel agregat Pramac 220 kW – 1 kom
 • dizel viljuškar NISSAN 4,5 t nosivosti – 1 kom
 • YALE viljuškar 1,5 t – 1 kom
 • Kombinovana mašina CATERPILLAR 428 E – 1 kom
 • Skela Swelt – 9 komada
 • Viljuskar električni magacinski – domet 10metara
 • Teretna vozila svih kategorija – 18 kom
 • Putnička vozila – 14 kom