Standardi kvaliteta

Pored iskustva našeg rukovodećeg tima i zaposlenih, uz potrebne licence, priznanja za do sada izvedene radove, kao i posedovanjem savremene mehanizacije i alata, kvalitet naših usluga poslovnim partnerima garantujemo i sertifikatima o ispunjavanju potrebnih standarda u oblasti inženjeringa, postavljanja elektroinstalacija i elektroopreme i servisa.

Nadležna sertifikaciona tela izdala su firmi “Interfast” sledeće sertifikate:

Sistem menadžmenta kvalitetom (QMS)

ISO 9001:2015 – uveden 2010. godine

ISO 9001:2015 – uveden 2010. godine

ISO 9001:2015 – uveden 2015. godine

ISO 9001:2015 – uveden 2015. godine

Sistem upravljanja zaštitom životne sredine (EMS)

SRPS ISO 14001:2015 – uveden 2011.

SRPS ISO 14001:2015 – uveden 2011.

ISO 14001:2015 – uveden 2013.

ISO 14001:2015 – uveden 2013.

ISO 14001:2015 – uveden 2015

ISO 14001:2015 – uveden 2015.

Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu (OHSAS)

SRPS OHSAS 18001:2008 – uveden 2011

SRPS OHSAS 18001:2008 – uveden 2011.

OHSAS 18001:2007 – uveden 2013

OHSAS 18001:2007 – uveden 2013.

OHSAS 18001:2007 – uveden 2013

SRPS OHSAS 18001:2008 – uveden 2013.

Sistem menadžmenta energijom

ISO 50001:2012 – uveden 2015

ISO 50001:2012 – uveden 2015.

ISO 50001:2012 – uveden 2015

ISO 50001:2012 – uveden 2015.

Potvrda o sprovedenoj sertifikaciji sistema menažmenta

SRPS ISO 27001:2014 – uveden 2013

SRPS ISO 27001:2014 – iz 2014.

SRPS ISO 37001:2017 – uveden 2017

SRPS ISO 37001:2017 – iz 2017.

SRPS ISO 22301:2020 – uveden 2019

SRSP ISO 22301:2020 – iz 2019.

Excellent SME

Briga o kvalitetu izvršenih radova je osnova naše poslovne politike, a ona svakako ne bi bila potpuna bez primene standarda za zaštitu životne sredine, kao i standarda o zaštiti zdravlja i bezbednosti naših radnika.

Sertifikati o ispunjenosti savremenih standarda poslovanja su samo još jedna od garancija za visok kvalitet usluga koje pružamo u oblasti elektroenergetskog inženjeringa.