Organizaciona šema

Organizaciona šema

Kadrovska struktura:

 • dipl. inž. elektrotehnike sa Licencom odgovornog projektanta elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona (350)
 • dipl. Inž. elektrotehnike sa Licencom odgovornog izvođača radova elektroenergetskih instalacija visokog I srednjeg napona – razvodna postrojenja I prenos električne energije (451)
 • dipl.inž. arhitekture sa Licencom odgovornog projektanta arhitektonskih projekata, uredjenja slobodnih prostora i unutrašnjih instalacija vodovoda I kanalizacije (300)
 • dipl.inž.arhitekture sa Licencom odgovornog izvođača radova objekata visokogradnje I unutrašnjih instalacija vodovoda I kanalizacije (400)
 • dipl.inž.arhitekture sa Licencom odgovornog projektant odgovorni inženjer za energetsku efikasnost zgrada (381)
 • dipl.inž.gradjevine sa Licencom odgovornog izvođača radova gradjevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje(410)
 • dipl. inž. elektrotehnike sa Licencom odgovornog izvođača radova projektanta elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona (450)
 • dipl. inž. elektrotehnike sa Licencom odgovornog projektanta telekomunikacionih mreža i sistema (353)
 • dipl. inž. elektrotehnike sa Licencom odgovornog izvođača radova telekomunikacionih mreža i sistema (453)
 • dipl. inž. elektrotehnike sa Licencom odgovornog projektanta upravljanja elektromotornim pogonima – automatika, merenje i regulacija (352)
 • dipl. inž. elektrotehnike sa Licencom MUP-a za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara
 • diplomirani inženjeri elektrotehnike
 • inženjeri elektrotehnike
 • 150 elektroinstaltera
 • pomoćnih radnici (građevinska, mašinska struka)
 • Vozači
 • Kadrovska služba
 • Finansijska služba
 • Komercijala

Prema zahtevanoj dinamici izvođenja radova, angažujemo i dodatno osoblje za rad u sve tri smene.